Szkolenie z pierwszej pomocy obowiązkiem nauczyciela

Każdego dnia narażeni jesteśmy na wiele sytuacji, które mogą przynieść niepożądane konsekwencje dla naszego zdrowia, życia lub zdrowia i życia osób w naszym otoczeni, dlatego dobrze wiedzieć jak reagować w takich sytuacjach. Informacji odnośnie reagowania w sytuacji zagrożenia życia nabędziemy odbywając szkolenie z pierwszej pomocy.

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na grupę na co dzień opiekującą się dziećmi oraz młodzieżą. Nauczyciele w swojej pracy pełnią odpowiedzialną rolę opiekunów niepełnoletnich, podczas swojej pracy muszą być świadomi, że wśród tak wielu młodocianych trafiają się różne sytuacje, w których dochodzi do walki o bezpieczeństwo podopiecznych. Nauczyciele zobowiązani są do odbywania obowiązkowego szkolenia z pierwszej pomocy aby móc zapewnić podopiecznym maksymalnie najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Szkolenie z pierwszej pomocy zapewnia nauczycielom poczucie komfortu posiadając umiejętności mogące uratować zdrowie każdego z objętych opieką dzieci.

Szkolenie z pierwszej pomocy odbywa każdy nauczyciel, wychowawca, a w każdej szkole czy placówce wyznaczona zostaje osoba odpowiedzialna za udzielenie pierwszej pomocy oraz zaopatrzenie apteczki, do tej funkcji również wyznaczony jest dyrektor placówki, oczywiście sytuacja ta nie zwalnia wszystkich nauczycieli z obowiązku udzielania pierwszej pomocy po odbyciu szkolenia.

Szkolenie z pierwszej pomocy podnosi poziom bezpieczeństwa dzieci w miejscu, w którym spędzają większość czasu. Szkolenie z pierwszej pomocy również daje nauczycielom poczucie, że w każdej sytuacji są gotowi uratować życie i zdrowie podopiecznych.

Control BHP

al. Kasztanowa 18-20

Wrocław

Witaj, świecie!

Witaj w WordPressie. To jest twój pierwszy wpis. Zmodyfikuj go lub usuń, a następnie rozpocznij pisanie!

Kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu – co obejmuje kurs podstawowy i rozszerzony

Kurs pierwszej pomocy przeznaczony jest praktycznie dla każdego i każdy powinien z niego skorzystać, niesie on ze sobą jedynie pozytywne aspekty jak np. więcej pewności przy udzielaniu pierwszej pomocy, wsparcie w opanowaniu emocji w przypadku ratowania zdrowia i życia. Każda osoba powinna zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy aby w przypadku zagrożenia wiedzieć jak postąpić aby być może nawet zostać bohaterem

Kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu podzielić możemy na kurs podstawowy i rozszerzony.

Kurs pierwszej pomocy podstawowy oferowany przez wrocławską formę obejmuje taki zakres jak:

motywacja do udzielania pierwszej pomocy
aspekty prawne pierwszej pomocy
podstawy fizjologii człowieka
łańcuch przeżycia
bezpieczeństwo własne
bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia
wezwanie pomocy – kontrola czynności życiowych
postępowanie z osobą nieprzytomną
RKO: resuscytacja krążeniowo-oddechowa
ciało obce w drogach oddechowych (zachłyśnięcie)

Kurs pierwszej pomocy rozszerzony we Wrocławiu obejmuje dodatkowo obsługę automatycznego defibrylatora AED, rozpoznawanie stanów zagrożenia życia oraz zaopatrywanie pacjenta pourazowego

 

Kurs pierwszej pomocy we Wrocławiu to inwestycja w dobro pracowników.  Kurs powinien obejmować najpotrzebniejsze kwestia i dokładnie przyswoić je w świadomości kursantów.

Control BHP

al. Kasztanowa 18-20

Wrocław