Szkolenie z pierwszej pomocy obowiązkiem nauczyciela

Każdego dnia narażeni jesteśmy na wiele sytuacji, które mogą przynieść niepożądane konsekwencje dla naszego zdrowia, życia lub zdrowia i życia osób w naszym otoczeni, dlatego dobrze wiedzieć jak reagować w takich sytuacjach. Informacji odnośnie reagowania w sytuacji zagrożenia życia nabędziemy odbywając szkolenie z pierwszej pomocy.

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na grupę na co dzień opiekującą się dziećmi oraz młodzieżą. Nauczyciele w swojej pracy pełnią odpowiedzialną rolę opiekunów niepełnoletnich, podczas swojej pracy muszą być świadomi, że wśród tak wielu młodocianych trafiają się różne sytuacje, w których dochodzi do walki o bezpieczeństwo podopiecznych. Nauczyciele zobowiązani są do odbywania obowiązkowego szkolenia z pierwszej pomocy aby móc zapewnić podopiecznym maksymalnie najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Szkolenie z pierwszej pomocy zapewnia nauczycielom poczucie komfortu posiadając umiejętności mogące uratować zdrowie każdego z objętych opieką dzieci.

Szkolenie z pierwszej pomocy odbywa każdy nauczyciel, wychowawca, a w każdej szkole czy placówce wyznaczona zostaje osoba odpowiedzialna za udzielenie pierwszej pomocy oraz zaopatrzenie apteczki, do tej funkcji również wyznaczony jest dyrektor placówki, oczywiście sytuacja ta nie zwalnia wszystkich nauczycieli z obowiązku udzielania pierwszej pomocy po odbyciu szkolenia.

Szkolenie z pierwszej pomocy podnosi poziom bezpieczeństwa dzieci w miejscu, w którym spędzają większość czasu. Szkolenie z pierwszej pomocy również daje nauczycielom poczucie, że w każdej sytuacji są gotowi uratować życie i zdrowie podopiecznych.

Control BHP

al. Kasztanowa 18-20

Wrocław